Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΠΑΠ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ Π.Α.Ο ΒΑΡΔΑΣ

Η ακαδηµία της ομάδας του ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΥ έχει συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα
των «Αθλητικών Ακαδηµιών» της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα υλοποιηθεί σε 125 Ερασιτεχνικά Σωµατεία Ποδοσφαίρου,
µε συνολική συµµετοχή 10.000 παιδιών και 450 προπονητών, σε όλη την Ελλάδα.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΝΙΚΗ... ΤΟΥ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

Επειδή ο αθλητισµός αποτελεί ζωτικό κοµµάτι της κοινωνίας, µέσω του οποίου αναπτύσσονται και διαµορφώνονται ολοκληρωµένες
προσωπικότητες, η ΟΠΑΠ Α.Ε. επιδιώκει να καλλιεργήσει στα παιδιά τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, της ευγενούς άµιλλας και της οµαδικής
προσπάθειας, διασφαλίζοντας ότι το µέλλον του ελληνικού αθλητισµού θα συνεχίσει να στηρίζεται σε γερές βάσεις.
Στόχος είναι τα παιδιά που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα, να γίνουν πρώτα σπουδαίοι άνθρωποι και στη συνέχεια σπουδαίοι παίκτες.
Γιατί η ίδια η ζωή, είναι το πιο σηµαντικό παιχνίδι.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
Το πρόγραµµα της ΟΠΑΠ Α.Ε., σας προσφέρει συνεχή υποστήριξη, µέσα από καταρτισµένες οµάδες ειδικών, µε στόχο την αναβάθµιση
των προτύπων της αθλητικής εκπαίδευσης και τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των ερασιτεχνικών σωµατείων.

Προπονητική Οµάδα
Η Προπονητική Οµάδα του προγράµµατος αποτελείται από προπονητές
ποδοσφαίρου, εξειδικευµένους σε παιδιά ηλικίας 7 έως 10 ετών, που
θα λειτουργούν συµβουλευτικά, δίνοντας τις κατευθυντήριες γραµµές
για την ορθότερη και αποτελεσµατικότερη προπόνηση των παιδιών.
Επικεφαλής της προπονητικής οµάδας είναι ο Κώστας Τσάνας,
προπονητής της Εθνικής Οµάδας των Ελπίδων και ∆ιευθυντής
grassroots της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας.
Κύριοι άξονες δράσης της Προπονητικής Οµάδας είναι:
• η διεξαγωγή προπονητικών σεµιναρίων
• η καθημερινή επικοινωνία με τους προπονητές των ακαδημιών,
µέσω της ενότητας «επικοινωνήστε µε τους ειδικούς», που βρίσκεται
στην ιστοσελίδα του προγράµµατος www.sports academies.opap.gr
• οι επισκέψεις στις προπονήσεις των συµµετεχόντων ακαδηµιών.

Επιστηµονική Οµάδα
Η Επιστηµονική Οµάδα αποτελείται από παιδιάτρους, παιδοψυχολόγους
και διατροφολόγους που θα αναλάβουν το έργο της ενηµέρωσης των
παιδιών, των γονέων και των προπονητών, σε θέµατα που άπτονται της
ειδικότητάς τους.
Η Επιστηµονική Οµάδα µέσα από την ιστοσελίδα του προγράµµατος, θα
παρέχει εκπαίδευση και συµβουλευτική γονεών και προπονητών σε
θέµατα υγείας, διατροφής και ψυχολογίας, καθ' όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος, τόσο µε αναρτήσεις σχετικών θεµάτων όσο και µε
απαντήσεις σε ερωτήµατα που θα θέτουν στην επιστηµονική οµάδα,
οι γονείς και οι προπονητές.

Οµάδα Πρεσβευτών
Η Οµάδα Πρεσβευτών που αποτελείται από νυν και πρώην αθλητές,
µε σηµαντικές διακρίσεις για το ήθος και τον σεβασµό προς τους
συναθλητές τους και το ευ αγωνίζεσθαι, θα παρευρίσκεται στα
ποδοσφαιρικά φεστιβάλ που θα διοργανώνονται στο πλαίσιο του
προγράµµατος. Με αυτό τον τρόπο οι πρεσβευτές θα µπορούν να
δίνουν πολύτιµες κατευθύνσεις στα παιδιά, βάσει της σηµαντικής
τους εµπειρίας στον χώρο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι
Παρέχουµε ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών, κατά τη διάρκεια της προπόνησης και των αγώνων τους και αναλαµβάνουµε τα έξοδα
περίθαλψης σε περίπτωση τραυµατισµών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ
Βρισκόµαστε δίπλα στην ακαδηµία σας, µε στόχο να σας βοηθάµε και να σας στηρίζουµε. Είτε µε επισκέψεις στις εγκαταστάσεις
σας, είτε ψηφιακά µέσω της ιστοσελίδας του προγράµµατος.
Κάθε ακαδηµία θα προσφέρει στους γονείς των µικρών αθλητών έναν ειδικό κωδικό, που θα τους δοθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε., µε
τον οποίο θα µπορούν να επικοινωνούν µε τους εξειδικευµένους συνεργάτες του προγράµµατος, µέσα από την ιστοσελίδα
www.sportsacademies.opap.gr.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ...
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ!
∆ιεξάγουµε ηµερήσια τοπικά ποδοσφαιρικά φεστιβάλ σε διαφορετικές
πόλεις της Ελλάδας, καλύπτοντας διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.
Τα φεστιβάλ θα περιλαµβάνουν:
• Ποδοσφαιρικά παιχνίδια μεταξύ των ακαδημιών,
χωρίς βαθµολογία
• Εκπαιδευτικές συνεδρίες
• Διαδραστικά παιχνίδια
• Ομιλίες από τους πρεσβευτές του προγράμματος
• Ειδικές δράσεις με ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η ακαδηµία σας θα λάβει αθλητικό υλικό που θα καλύπτει τις
προπονητικές της ανάγκες και θα βοηθάει στη βελτίωση της
ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει στα παιδιά της. Συγκεκριµένα
θα λάβετε:
• μπάλες για τα παιδιά ηλικίας 7-10 ετών της ακαδημίας
• επικαλαμίδες για κάθε παιδί ηλικίας 7-10 ετών της ακαδημίας
• διακριτικά για τα γκρουπ προπόνησης των παιδιών ηλικίας
7-10 ετών της ακαδημίας.
Μέσα από το πρόγραµµα Αθλητικών Ακαδηµιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενώνουµε τις δυνάµεις µας:
• Φέρνουµε τα παιδιά πιο κοντά στον αθλητισµό και τις ευγενείς αγωνιστικές αξίες
• Βελτιώνουµε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στα αθλητικά σωµατεία που συµµετέχουν
• Δηµιουργούµε ισχυρούς δεσµούς µεταξύ των συµµετεχόντων σωµατείων σε όλη την Ελλάδα
…γιατί όλοι µαζί µπορούµε περισσότερα!

καλή αρχή σε όλους!

ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ